framtid-borgholm-logo-vit

En samarbetsorganisation som värnar och stödjer Borgholm, den lilla handelsstaden, dess invånare och alla företagare till en ljus och trygg framtid!

Framtid Borgholm.

består av, Borgholms Cityförening, Fastighetsägarna och Borgholms kommun. I Styrelsen sitter två ledamöter och en suppleant från varje medlem. framröstade av sina föreningar, styrelsen har också en oberoende Ordförande.

Styrelsen har möte en gång i månaden, då behandlas de ärenden som inkommit och som det jobbas med. Vi engagerar oss och jobbar mycket med försköningen av staden och att hjälpa nya eller ”gamla” aktiviteter som är viktiga för Borgholm. Alla är välkomna med idéer och tankar.

Det går nu från och med 2020 att bli samarbetspartner till Framtid Borgholm.

Det innebär att du som företag eller privatperson stödjer Framtid Borgholm med en summa pengar.

Varför skall jag stödja med pengar till Framtid Borgholm? Jo, vill du vara med och vara delaktig i Borgholms Framtid, att det blir rätt aktiviteter, att staden förskönas och görs vacker för alla boende och besökare så som strandpromenader, parker och hamn, belysningar, skyltar, ja listan kan göras lång. Tycker du detta är viktigt så skall du också bli FB´s samarbetspartner.

Vad får jag som samarbetspartner?

Ditt namn eller företagets namn på en mässingsskylt i staden som talar om att du varit med och bidragit samt att det kommer visas på hemsidan.

Vi har en årlig informationsträff för samtliga medlemmar och partners samt att det utlovas en kroppkaksfest till samtliga inblandade.

Men det viktigaste av allt är att Du blir delaktig och kan känna stolthet i Borgholms Framtid med att det blir bra aktiviteter, mycket försköning och många besökare, allt detta ger oss en positiv framtidstro. Vi vill tillsammans med Dig göra Borgholm till en vacker och trygg plats att bo, besöka, handla och arbeta i.

Hur blir jag samarbetspartner?

Partner blir du enkelt, skicka ett mail till info@framtidborgholm.se
så kontaktar vi dig eller pratar du med någon i styrelsen. Summan pengar är 5 000 kr.

Vi hoppas på ett gott samarbete